เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท แพ๊ค แอนด์ มูฟ เซอร์วิส จำกัด

     ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อนำนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ลังไม้มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบการผลิต อุปกรณ์และสินค้าในประเทศไทยโดยอ้างอิงจากมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JIS) เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ลังไม้ให้เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า ส่วนเรื่องการบรรจุหีบห่อสินค้าเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการบริการบรรจุหีบห่อสินค้าอุตสาหกรรมมามากกว่า 15 ปี และในปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายส่วนการให้บริการ คือ ระบบโลจิสติกส์ ระบบการจัดเก็บสินค้าและบริการด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านการที่ดีและราคาสมเหตุสมผล จบ ครบ ในที่เดียว

 

 

 

tag <บริการ><ลังไม้> <ลังไม้แบบโปร่ง><บรรจุหีบห่อสินค้าอุตสาหกรรม> <ระบบโลจิสติกส์> <ระบบการจัดเก็บสินค้า> <บริการด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า> <wooden package manufacturer packing> <service one-stop service for export-import logistics> <wood pallet> <wooden pallet> <wooden crate> <wood crate factory>  <wood pallet factory> <wooden pallet factory> <wooden crate factory> <wood crate factory><ลังไม้ ><ลังพาเลทไม้><ผลิตลังไม้> <รับผลิตลังไม้><รับผลิตลังไม้พาเลท> <โรงงานผลิตลังไม้> <โรงงานลังไม้> <โรงงานลังพาเลทไม้> <โรงงานผลิตลังไม้> <โรงงานลังไม้พาเลท><โรงงานรับผลิตลังไม้><warehouse> <transportation>  <logistics warehouse storage> <เช่าคลังสินค้า><โกดังฝากสินค้า> <ลังไม้พาเลท> <โรงงานลังไม้พาเลท> <กล่องลังไม้พาเลท> <โรงงานกล่องลังไม้พาเลท> <ลังไม้พาเลทใส่ของ> <โรงงานลังไม้พาเลทใส่ของ> <โรงงานผลิตลัง> <ลังไม้แบบป้องกันการกระแทกภายใน> <ส่วนลังไม้รองรับน้ำหนักภายใน> <บรรจุภัณฑ์ไม้ควบคู่กับกระดาษ> <ลังไม้แบบทึบ> <ลังไม้แบบโปร่ง> <พาเลทไม้><ไม้พาเลท><โกดังฝากสินค้า> <transportation> <เช่าโกดังเก็บของ> <เช่าคลังสินค้า><คลังสินค้าให้เช่า>