บริการบรรจุสินค้า นำสินค้าออก ยึดสินค้า ในตู้คอนเทอนเนอร์

 

     บริษัทเราเตรียมพร้อมการให้บริการด้านนี้อยู่เสมอด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และครื่องจักรหนัก เช่น โฟล์คลิฟท์และเครน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริการ ซึ่งสามารถให้บริการได้ในทั้งแบบยกตู้คอนเทนเนอร์ลงกับพื้น หรือ ให้บริการโดยไม่ตรงนำตู้คอนเทนเนอร์ลงจากรถบรรทุก และ มีการออกแบบการยึดสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยโดยขณะขนส่งไปจนถึงปลายทาง