บริการบรรจุหีบห่อ “แบบสูญญากาศ”

 

     เหมาะสำหรับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร ซึ่งต้องการการปกป้องจากความชื้นเป็นพิเศษ ซึ่งเราจะใช้อลูมิเนียมฟอยล์ในการห่อหุ้มตัวสินค้าเพื่อป้องกันความชื้น และ ใช้อุปกรณ์ดูดอากาศให้ภายในระหว่างชั้นสินค้ากับอลูมิเนียมฟอยล์อยู่ในสภาวะ “สูญญากาศ”