ระบบโลจิสติกส์ 

 

     ทางบริษัทมีรถขนส่ง 2 ประเภท ได้แก่ รถขนส่งขนาดกลาง หรือ 6 ล้อตู้ทึบ และ รถขนส่งขนาดเล็ก หรือ รถกระบะ 4 ล้อ พร้อมกับระบบเช็คสถานการณ์ติดตามแบบ ณ เวลาปัจจุบัน และพนักงานขับรถที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งแห่งประเทศไทย ซึ่งลูกค้าจะสามารถขอทราบรายละเอียดการขนส่งหรือการคาดคะเนเวลาการไปถึงจุดหมายได้อย่างชัดเจน และ มีการรับประกันสินค้าระหว่างการขนส่งให้ลูกค้าได้มั่นใจระหว่างการขนส่งสินค้า