บริการบรรจุหีบห่อ “แบบป้องกันการเกิดสนิม”

 

     เราใช้วัตถุดิบในการบรรจุหีบห่อที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมกับสินค้า เช่น น้ำมันป้องกันการเกิดสนิมและพลาสติกที่มีสารเคลือบป้องกันสนิม เป็นต้น และเรามีประสบการณ์การให้บริการบรรจุหีบห่อสำหรับลูกค้าในกลุ่มของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่งออกกว่า 15 ปี