ระบบการจัดการคลังสินค้า

 

     เรามีโกดังขนาด 800 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการใช้วางสินค้าในระยะสั้นเพื่อรอการส่งออกหรือการขนย้าย ซึ่งระบบการจัดเก็บสินค้าจะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนตามระเบียบ 5ส มีพื้นที่สำหรับบรรจุสินค้าหรือนำสินค้าออก และ มีระบบสแกนรับและสแกนออกสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถรับทราบถึงสถานะปัจจุบันของสินค้าของท่าน และ เรามีระบบการจัดการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักการจัดการโกดังและการเก็บสินค้า