บริการรัดตรึงสินค้า “สำหรับสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ”

 

     เราสามารถให้คำปรึกษาและสามารถออกเอกสารกำกับการรัดตรึงสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสายเรือได้ ซึ่งอุปกรณ์การรัดตรึงสินค้านั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานที่สายเรือนั้นๆกำหนด จะมีทั้งการใช้สายรัดตรึงแบบผ้าและสายรัดตรึงแบบสลิง ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า ขนาด และ มาตรฐานที่สายเรือกำหนด