บริการบรรจุหีบห่อ “สินค้าทั่วไป”

 

     เราสามารถให้บริการได้ทั้งในกรณีที่บรรจุหีบห่อตามความต้องการของลูกค้าหรือ ให้ทางเราออกแบบการบรรจุหีบบห่อที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลได้เช่นกัน ซึ่งทางบริษัทมีการให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า