บริการบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้ “บรรจุภัณฑ์ลังไม้” ควบคู่กับ ”กล่องกระดาษ”

 

     บริการบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษและไม้รวมเข้าด้วยกันในการบริการ ซึ่งเรามีตัวเลือกของกล่องกระดาษให้ลูกค้าได้เลือกตามความเหมาะสมกับสินค้าของคุณ เช่น ประเภทของกระดาษ, เกรดของกระดาษ และ ประเภทของลูกฟูก เป็นต้น