เอกสารรับรอง 

 

IPPC(ISPM15)

ปัจจุบันการส่งออกบรรจุภัณฑ์ลังไม้ในระดับสากลนั้นจะต้องมีเอกสารรับรองการส่งออก คือ IPPC CERTIFICATION (ISPM15) จะมีกระบวนการ 2 รูปแบบคือ การอบไม้ด้วยความร้อน และ การอบไม้ด้วยสารเมทิลโบรไมล์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ลังไม้ของเราทุกประเภทนั้นจะผ่านกระบวนการ ”อบด้วยความร้อน” ทั้งหมดซึ่งจะมีตราประทับที่ตัวบรรจุภัณฑ์ไม้และเอกสารกำกับเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ลังไม้ของเราสามารถส่งออกได้ตามมาตรฐานสากล

 

 

 

  • การอบไม้ด้วยความร้อน เป็นการใช้ความร้อนอบไม้ด้วยอุณหภูมิขั้นต่ำที่ 56 ถึง 60 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามที่มาตรฐานสากลสำหรับการส่งออกบรรจุภัณฑ์ลังไม้
  • การอบไม้ด้วยสารเมทิลโบรไมด์ เป็นการใช้สารเมทิลโบรไมล์อบตัวบรรจุภัณฑ์ลังไม้เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงโดยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งการอบบรรจุภัณฑ์ไม้ด้วยวิธีการนี้เหมาะสำหรับบางประเทศที่มีกฎข้อบังคับในการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ลังไม้

        “ คุณสามารถชมใบอนุญาตของเราได้ที่นี่ ”   

 

 

 

เรากล้ารับประกัน ชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ลังไม้ ลังไม้พาเลท พาเลทไม้ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นงานตลอดจนบริการทางด้านโลจิสติกส์ เรารังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจให้ได้ความถูกต้อง ถูกเวลา ถูกใจ และสามารถใช้งานได้จริง สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

 

Pack and move service

ผู้ให้บริการผลิตลังไม้พาเลท บรรจุภัณฑ์ลังไม้ พาเลทไม้เพื่อการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้าทุกชนิด

ติดต่อเราที่นี่