กล่องกระดาษ

 

ประเภทกระดาษ : Single face board, Single wall board, Double wall board 

เกรดกระดาษ : CA, KA, KI, KS, KL 

ประเภทลูกฟูก : B FLUTE, C FLUTE, E FLUTE, BC FLUTE