ไม้อัด

 

ประเภท : AB, BC

ขนาด : กว้าง 1220 x ยาว 2440 มิลลิเมตร

ความหนา : 4, 6, 10 มิลลิเมตร