แอร์บับเบิล 

 

ขนาด : กว้าง 1.3 เมตร x ยาว 100 เมตร

ประเภท : ผิวเรียบหน้าเดียว