อลูมิเนียมฟอยล์

 

ขนาด : กว้าง 2.5 เมตร x ยาว 50 เมตร