พลาสติกประเภทไฟฟ้าสถิตต่ำ

 

ขนาด : หนา 0.20 มม. x กว้าง 150 ซม.