ตะปู

 

ประเภท :  ปลายแหลม, ปลายตัด, ตะปูสกรู

ขนาด : ความยาว 38, 45, 50, 65, 75, 90, 100 มม.